Aktualności

Zakończenie rekrutacji do projektu „Czas na przedsiębiorcze kobiety”

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że z dniem 21 października 2016 r. zakończy się rekrutacja do projektu pt. „Czas na przedsiębiorcze kobiety”. Formularze rekrutacyjne można składać do dnia 21 października 2016 r. (piątek), do godz. 16.00 na poniższy adres biura projektu...

Czytaj więcej

Informacja o doprecyzowaniu grupy osób bezrobotnych Uczestników Projektu pt. „Czas na przedsiębiorcze kobiety”

Informujemy, iż w związku z pojawiającymi się pytaniami osób zainteresowanych udziałem w projekcie pt. „Czas na przedsiębiorcze kobiety”, doprecyzowane zostały zapisy Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu dotyczące grupy osób bezrobotnych. Wykaz dokonanych uszczegółowień w Regulaminie...

Czytaj więcej

Dodatkowa rekrutacja do projektu „Czas na przedsiębiorcze kobiety”

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że nadal trwa rekrutacja do projektu pt. „Czas na przedsiębiorcze kobiety” i będzie ona prowadzona do momentu zrekrutowania zakładanej przez Wnioskodawcę liczby Formularzy rekrutacyjnych. Informacja o zakończeniu rekrutacji zostanie...

Czytaj więcej

Informacja o doprecyzowaniu zasad tworzenia list rankingowych Uczestników Projektu pt. „Czas na przedsiębiorcze kobiety”

Informujemy, iż w związku z pojawiającymi się pytaniami osób zainteresowanych udziałem w projekcie pt. „Czas na przedsiębiorcze kobiety”, doprecyzowane zostały zapisy Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu dotyczące sposobu tworzenia list rankingowych po 1-szym etapie rekrutacji. Wykaz...

Czytaj więcej

Dodatkowa rekrutacja do projektu „Czas na przedsiębiorcze kobiety”

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  informuje o wydłużeniu terminu rekrutacji do projektu  „Czas na przedsiębiorcze kobiety” realizowanego w ramach działania 7.3 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Priorytet VII Regionalny rynek pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego...

Czytaj więcej

Definicja

Informujemy, iż w Regulaminie rekrutacji uczestników projektu pt. „Czas na przedsiębiorcze kobiety"  dodano definicję „Kobiety pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy”, a brzmi ona: „Kobiety pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy to kobiety pozostające bez pracy (umowa o pracę, umowa...

Czytaj więcej

Informacja o planowanym terminie rekrutacji do projektu pt. „Czas na przedsiębiorcze kobiety''

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A informuje, iż w dniu 19.08.2016 r. udostępnione zostały dokumenty związane z udziałem w projekcie pt.  „Czas na przedsiębiorcze kobiety''  realizowanym przez PARR S.A. w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w ramach...

Czytaj więcej