Informacja o doprecyzowaniu zasad tworzenia list rankingowych Uczestników Projektu pt. „Czas na przedsiębiorcze kobiety”