Aktualności

Zmiana Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (dot. zabezpieczeń umów oraz katalogu kosztów, możliwych do sfinansowania w ramach wsparcia pomostowego)

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 22 grudnia 2016 r. dokonaliśmy korzystnej zmiany w “Regulaminie przyznawania wsparcia środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości”  w ramach projektu “Czas na przedsiębiorcze kobiety”. Zmiana dotyczy kwestii zabezpieczenia umowy o udzielenie wsparcia...

Czytaj więcej

Wstępna lista rankingowa biznes planów rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach I edycji projektu „Czas na przedsiębiorcze kobiety”

Uprzejmie informujemy, iż prace Komisji Oceny Biznes Planów w ramach I edycji projektu „Czas na przedsiębiorcze kobiety” zakończyły się. W związku z powyższym niniejszym prezentujemy wstępne wyniki oceny biznes planów o przyznanie wsparcia finansowego i finansowego wsparcia pomostowego....

Czytaj więcej

Informacja o zakończonej ocenie formalnej biznes planów

Informujemy, iż w dniu 15 grudnia br. zakończyła się ocena formalna biznes planów złożonych w ramach I edycji projektu pt. „Czas na przedsiębiorcze kobiety”. Lista biznes planów wraz z wynikiem oceny formalnej znajduje się TUTAJ .  Łącznie do oceny merytorycznej zostało przekazanych...

Czytaj więcej

Termin składania biznes planów w ramach I edycji projektu „Czas na przedsiębiorcze kobiety”

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż termin składania biznes planów w ramach I edycji projektu „Czas na przedsiębiorcze kobiety” wyznaczony został na 28 listopad 2016 r. -  9 grudnia 2016 r.   Biznes plany należy składać osobiście w Biurze Projektu...

Czytaj więcej

Harmonogram doradztwa biznesowego w ramach projektu pt. “Czas na przedsiębiorcze kobiety”

Przedstawiamy harmonogram doradztwa biznesowego dla uczestników I edycji projektu pt. “Czas na przedsiębiorcze kobiety”. Szczegółowe godziny oraz miejsca pierwszego spotkania z doradcami biznesowymi przedstawiają się następująco:  Grupa 1 i 2 Przemyśl tutaj .  Grupa 3...

Czytaj więcej

Informacja o terminie i miejscu szkoleń pt. „Własny biznes” w projekcie „Czas na przedsiębiorcze kobiety”

Informujemy, iż szkolenie pt. „Własny biznes” w ramach projektu „Czas na przedsiębiorcze kobiety” dotyczące rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym przygotowywania biznes planu, odbędzie się w dniach 15, 16, 17, 18, 19 listopad, w godz. 9-17. Szkolenia zostaną...

Czytaj więcej

Harmonogram uczestnictwa w projekcie oraz wzór umowy szkoleniowo-doradczej projektu pt. „Czas na przedsiębiorcze kobiety”

Przedstawiamy harmonogram uczestnictwa w projekcie pt. „Czas na przedsiębiorcze kobiety” realizowanym przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Harmonogram jest do pobrania tutaj. Przedstawiamy również wzór umowy szkoleniowo-doradcze dotyczące udziału w projekcie....

Czytaj więcej

Wyniki II etapu rekrutacji do projektu „Czas na przedsiębiorcze kobiety”

Przedstawiamy wyniki II etapu rekrutacji do projektu „Czas na przedsiębiorcze kobiety”  w ramach pierwszej edycji. Zamieszczamy także listy kandydatek zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z § 6 ust. 16 Regulaminu rekrutacji uczestników...

Czytaj więcej

Szczegółowy harmonogram doradztwa (rozmowa i test) w ramach etapu II rekrutacji do projektu „Czas na przedsiębiorcze kobiety”

Informujemy, iż doradztwo zawodowe (rozmowy kwalifikacyjne i testy) w ramach II etapu rekrutacji zostaną przeprowadzone w dniach 27-29 października 2016 r. w następujących lokalizacjach:   Przemyśl, siedziba Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (ul. ks. Piotra Skargi 7/1), w...

Czytaj więcej

Wyniki I etapu rekrutacji do projektu „Czas na przedsiębiorcze kobiety” - Edycja nr 1

Niniejszym przedstawiamy wyniki I etapu rekrutacji do projektu „Czas na przedsiębiorcze kobiety”  w ramach edycji nr 1. Lista zbiorcza z oceny Formularzy rekrutacyjnych oraz listy dla poszczególnych lokalizacji tj. Przemyśl, Rzeszów, Krosno znajdują się poniżej. Zamieszczamy także...

Czytaj więcej