Aktualności

Ostateczna lista rankingowa biznes planów rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach I edycji projektu „Czas na przedsiębiorcze kobiety”

Niniejszym prezentujemy ostateczną listę biznes planów rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach I edycji projektu „Czas na przedsiębiorcze kobiety”.   Ostateczna lista biznes planów rekomendowanych do dofinansowania - pobierz tutaj...

Czytaj więcej

Zmiana Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (dot. zabezpieczeń umów oraz katalogu kosztów, możliwych do sfinansowania w ramach wsparcia pomostowego)

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 22 grudnia 2016 r. dokonaliśmy korzystnej zmiany w “Regulaminie przyznawania wsparcia środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości”  w ramach projektu “Czas na przedsiębiorcze kobiety”. Zmiana dotyczy kwestii zabezpieczenia umowy o udzielenie wsparcia...

Czytaj więcej

Wstępna lista rankingowa biznes planów rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach I edycji projektu „Czas na przedsiębiorcze kobiety”

Uprzejmie informujemy, iż prace Komisji Oceny Biznes Planów w ramach I edycji projektu „Czas na przedsiębiorcze kobiety” zakończyły się. W związku z powyższym niniejszym prezentujemy wstępne wyniki oceny biznes planów o przyznanie wsparcia finansowego i finansowego wsparcia pomostowego....

Czytaj więcej

Informacja o zakończonej ocenie formalnej biznes planów

Informujemy, iż w dniu 15 grudnia br. zakończyła się ocena formalna biznes planów złożonych w ramach I edycji projektu pt. „Czas na przedsiębiorcze kobiety”. Lista biznes planów wraz z wynikiem oceny formalnej znajduje się TUTAJ .  Łącznie do oceny merytorycznej zostało przekazanych...

Czytaj więcej