Aktualności

Informacja o terminie zakończenia oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych w ramach II edycji projektu

Uprzejmie informujemy, iż przewidywany termin zamieszczenia listy rankingowej z oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych oraz listy osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji to 4 kwietnia 2017 r. w godzinach popołudniowych. Informujemy jednocześnie, iż rozmowy z doradcą zawodowym...

Czytaj więcej

Informacja o planowanym terminie zakończenia oceny formularzy rekrutacyjnych w ramach II edycji projektu

Niniejszym informujemy, iż w ramach rekrutacji do II edycji projektu "Czas na przedsiębiorcze kobiety", w wyznaczonym terminie (6 marzec - 17 marzec 2017r.) złożonych zostało 84 formularzy rekrutacyjnych. Złożone formularze rekrutacyjne są obecnie przedmiotem oceny formalnej i oceny...

Czytaj więcej

Komunikat o rekrutacji do II edycji projektu pt. „Czas na przedsiębiorcze kobiety”

Uprzejmie informujemy, iż Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczyna rekrutację do II edycji projektu „Czas na przedsiębiorcze kobiety” realizowanego w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Czytaj więcej