Dodatkowa rekrutacja do projektu „Czas na przedsiębiorcze kobiety”