Aktualności

Dodatkowa rekrutacja do projektu „Czas na przedsiębiorcze kobiety”

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że nadal trwa rekrutacja do projektu pt. „Czas na przedsiębiorcze kobiety” i będzie ona prowadzona do momentu zrekrutowania zakładanej przez Wnioskodawcę liczby Formularzy rekrutacyjnych. Informacja o zakończeniu rekrutacji zostanie...

Czytaj więcej

Informacja o doprecyzowaniu zasad tworzenia list rankingowych Uczestników Projektu pt. „Czas na przedsiębiorcze kobiety”

Informujemy, iż w związku z pojawiającymi się pytaniami osób zainteresowanych udziałem w projekcie pt. „Czas na przedsiębiorcze kobiety”, doprecyzowane zostały zapisy Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu dotyczące sposobu tworzenia list rankingowych po 1-szym etapie rekrutacji. Wykaz...

Czytaj więcej

Dodatkowa rekrutacja do projektu „Czas na przedsiębiorcze kobiety”

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  informuje o wydłużeniu terminu rekrutacji do projektu  „Czas na przedsiębiorcze kobiety” realizowanego w ramach działania 7.3 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Priorytet VII Regionalny rynek pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego...

Czytaj więcej