O projekcie

Projekt pt. „Czas na przedsiębiorcze kobiety'' realizowany jest przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Działania 7.3 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Priorytet VII Regionalny rynek pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Celem głównym projektu jest podjęcie samozatrudnienia przez 74 bierne zawodowo oraz bezrobotne kobiety w wieku powyżej 29 roku życia zamieszkałe na obszarze województwa Podkarpackiego oraz wzmocnienie nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw poprzez utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy w terminie do 30.06.2018 r.


Czytaj więcej

Ostatnio w aktualnościach