Informacja o doprecyzowaniu grupy osób bezrobotnych Uczestników Projektu pt. „Czas na przedsiębiorcze kobiety”