Harmonogram uczestnictwa w projekcie oraz wzór umowy szkoleniowo-doradczej projektu pt. „Czas na przedsiębiorcze kobiety”