Wyniki II etapu rekrutacji do projektu „Czas na przedsiębiorcze kobiety”