Aktualizacja listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie - grupa Rzeszów